Vatten
Här hittar du information relaterat till föreningens vatten

Avlopp

Här hittar du information relaterat till föreningens avlopp

Opto
Här hittar du information relaterat till föreningens fibernät

Årsmöte 2024

2016

Vid årsmötet 2015 beslutades det på styrelsens förslag att även de som har egen vattenförsörjning från egen brunn skall installera en vattenmätare. Anledningen är att det starkt underlättar faktureringen av förbrukningsavgifterna för avlopp. Samt att var och en betalar för den förbrukning man har.
Vattenmätarna är inköpta och kan avhämtas vid överenskommet tillfälle. Kontaktpersoner är Jan Rytorp och Roland Elg eller någon annan i styrelsen.
Installationen och driftsättning av mätarna skall vara genomförd senast den sista mars för att dessa skall kunna läsas av vid nästa tillfälle 2016-04-01.
Avgiften för avloppet fram till kommande avläsning göres med samma schablon som tidigare för de som inte har haft vattenmätare inkopplad under hela perioden från 2015-10-01 till 2016-04-01

Läs hela inlägget »