Teknisk information
Spilvattensystemet är uppdelat i tre olika sektioner med 3 st pumpstationer vid Bolg, Torsgård och vid Torpa Ryetvägen där spillvattnet samlas upp och pumpas vidare till kommunens nät. 
Maximal kapacitet på pumpstationerna är för var och en cirka 0,5 liter/sek=totalt 7,2 kubikmeter/timma.
Kapaciteten är beräknad att räcka till för spillvatten från anslutna fastigheter. Det får alltså inte förekomma att dagvatten kommer med. Systemet kommer då att bli överbelastat med översvämning som följd samt dessutom så förstörs mekanismen i pumparna .
Driftidsmäteren som är placerad under locket på fastghetens pumpstation ger upplysning om totala antalet drifttimmar.
För en normalfamilj på 3 till 4 personer med en årlig vattenförbrukning på ca. 200 kbm så bör med en normalkapacitet på avloppspumpen på 0,5 liter/sekund räcka med maximalt 120 timmars drifttid/år.

Rapportera pumptimmar

  • OBS! sista siffran är en decimal
  • (Valfritt)
  • (Valfritt)
    Ifall du önskar kvitto på din inrapportering

Vid problem

Kontakta Oliver Frost:
0709 - 452 149

Skall du göra markarbeten?
Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom att ställa frågan i ledningskollen innan du gräver!