Om föreningen

En förening bildad för att förbättra miljön i våra marker, vattendrag och sjöar. Omkring 180 fastigheter är anslutna och via ett flera mil långt ledningsnät pumpas avloppsvatten för mottagning i Kungsbacka kommuns reningsverk. I samband med utbyggnaden av avloppsnätet så gavs möjlighet att få kommunalt vatten och koppling till optiskt fibernät.

 

Ledningsnätet
Ledningsnätet

Styrelsen

Ordförande
Jan Rytorp
tel. 070-827 36 13

Sekreterare
Jane Karlsson
tel. 070-328 52 73

Kassör
Solveig Andersson
tel. 073-682 73 07

Ledamöter
Sten Börjesson
tel. 070-791 64 47

Jimmie Westlöf
tel. 070-420 59 53

Kontakta oss


Överlåtelse

Vid överlåtelse eller försäljning av fastighet så skall en överlåtelsehandling upprättas och skickas i till föreningen.
Använd blanketten nedan för detta.

Föreningens adress

Torpa Avlopp
Björsagårdsvägen 23
43974 Fjärås

Medlemmar

Protokoll / Årsredovisning