Opto - Om du har problem med att klockan i Sappa boxen går en timma före, gör då så här.

Om du har problem med att klockan i Sappa boxen går en timma före, gör då så här.

Meny på fjärrkontrollen
Gå till verktygslådan längst till höger
Systeminställningar
Återställ fabriksinställningar

Boxen startar om
Knappa in pin: 1111
Tryck på Välj när Språk/Läge kommer upp.

OK