Till alla optomedlemmar i TOA.
Möte i byggdegården 20180829 kl 1900.

Styrelsen har under gångna året blivit medveten om att avgifterna för tjänsterna i vårt fibernät är
orimligt höga. Som exempel kan jag nämna att en släkting i Idala nu ansluter sig till Frillesås Östra
fiberförening och får en månadsavgift på 425,- för 100/100 fiber ca 25 tv-kanaler och IP telefon (ex
trafikavgift). Om vi skulle ansluta till samma tjänster så hamnar vi på en kostnad en bit över 700,- per
månad.
Fördelen med vårt system är att vi fritt kan välja vad vi vill ha och i Frillesås Östras nät så gäller
grundutbudet samma för alla. Fördelen med deras upplägg kan ju ingen missa dvs det är nästan halva
priset.
På fråga till ansvarig i Kungsbacka kommun så framför de att vi har ett öppet nät och att det är en
fördel, vilket vi i styrelsen inte riktigt förstår, det är ju till sist kostnaden som avgör vid ganska
likvärdiga tjänster.
Vid vår entreprenad så fick vi EU-bidrag (ca 1.400.000,-) för att göra fiberinstallationen i samband
med vatten och avlopp, det innebär också att vi har förbundit oss at ha ett öppet nät i minst 7 år, dvs
fram till ett datum hösten 2020.
Hur ser våra handlingsalternativ ut och vad vill vi?
Vårt avtal med Openuniverse (vår KO) löper på ett år i taget med förlängning, vilket gör att vi kan
säga upp avtalet i höst och teckna ett nytt avtal med annan partner som då ska gälla från hösten
2019.
Eftersom vi vet att i stort sett alla KO (kommunikationsoperatörer) använder samma tj
(tjänsteleverantörer) så skall detta rimligtvis inte drabba våra medlemmar vid eventuellt byte då
ingen tj vill tappa någon kund pga att vi byter KO. Vi tror att alla tj kommer att vara villiga att utan
knot flytta över era abonnemang till vår nya KO.
Flera andra operatörer har visat sitt intresse vid våra förfrågningar bl.a IP-only, COM Hem, m.fl. deras
prisbilder ligger alla i en härad som gör att vi anser att ett byte av KO skulle vara mycket intressant.
Vi har idag ca 170 anslutna medlemmar och vid anslutning av ca 100 medlemmar till ett utbud som
ligger i paritet med vad min släkting abonnerar på så har vi indikationer på att det skulle kunna
handla om en månadskostnad på ca 350,-, ex iptelefoni.
Vi har därför bjudit in en representant för IP-only, som vi tror är det bästa alternativet för oss, för att
han skall svara på era frågor.
Välkomna!
Torpa 20180814
Jan Rytorp
ordf.