Om vår förening

Föreningens postadress
Torpa Avlopp
Björsagårdsvägen 23
43974 Fjärås

Styrelse

Ordförande
Jan Rytorp
email: jan(at)ryco.se
tel. 070-827 36 13

Sekreterare
Jane Karlsson
email: jane(at)torpaavlopp.se
tel. 070-328 52 73

Kassör
Solveig Andersson
email: solveig(at)torpaavlopp.se
tel. 073-682 73 07

Ledamöter
Sten Börjesson
email:sten(at)torpaavlopp.se
tel. 070-791 64 47

Jimmie Westlöf
email:jimmie(at)torpaavlopp.se
tel. 070-420 59 53

 

Vision

Värna om vår miljö
 i vattendrag och marker

En förening bildad för att förbättra miljön i våra marker, vattendrag och sjöar. Cirka 160 fastigheter är anslutna och via ett flera mil långt ledningsnät pumpas sitt avloppsvatten för mottagning i Kungsbacka kommuns reningsverk. I samband med utbyggnaden av avloppsnätet så gavs möjlighet att få kommunalt vatten och koppling till optiskt fibernät.